Bedrijfsinformatie

De Emauspoort “Just Like Home”

Vrouwenregt 9
2611 KK Delft

Telefoon: 015 2190219
email: emauspoort@emauspoort.nl
Internet: www.emauspoort.nl

Grossat BV / De Emauspoort “Just Like Home”

BTW nummer 810165314B01
KVK nummer 27209363

ING banknummer Grossat BV: 659361019
IBAN: NL05 INGB 0659-361019
BIC: INGBNL2A

Vaste Medewerkers

Jeroen Struyk
Désirée Went

Veiligheidsregio Haaglanden (VRH): OMS webportal online beheer gebouw
Belastingdienst: www.belastingdienst.nl Inloggen voor ondernemers
Nationale Nederlanden: www.mijn.nn.nl
Evides drinkwater leverancier: www.evides.nl
Hoogheemraadschap van Delfland: www.hhdelfland.nl (voor o.a. aangifte verontreinigingsheffing)
Centrum voor Werk en Inkomen CWI: www.werk.nl

Hulpverleningsregio Haaglanden
De doormelding van de brandmeldcentrale van De Emauspoort “Just Like Home” heeft als nummer 7110

In De Emauspoort “Just Like Home” is een AED (Automatic External Defibrillator) aanwezig bij de receptie.

Toegekende PMV afvalstroomnummers Grossat BV/De Emauspoort “Just Like Home”:
KWD-afval (restafval) 08 VH2 000001
GFT-afval 08 VH2 000002
Swil 08 VH2 000003
Ons afval wordt opgehaald door Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex, Den Haag

Toestemming voor de openbaarmaking van televisieprogramma’s: www.videma.nl
Nr. vergunning: 41978 / Relatienummer: 72701