Disclaimer

Informatie

De Emauspoort besteedt de uiterste zorg aan de samenstelling van haar website. Het is toch mogelijk dat de inhoud van deze site onvolledig, verouderd of niet correct is. De informatie wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Aansprakelijkheid

Aan de inhoud van deze internetsite kunnen geen rechten worden ontleend. Karama kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie.

Link naar andere sites

Op verschillende plaatsen in deze website wordt toegang geboden tot internetsites die door derden worden onderhouden. De Emauspoort is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en kan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites.

Copyright

Alle informatie op deze website in welke vorm dan ook (teksten, formulieren, afbeeldingen, kaarten, geluids- en videofragmenten etc.) is eigendom van De Emauspoort, behalve als dit anders is vermeld. U mag de informatie alleen voor eigen gebruik opslaan. Als u citeert, dan met bronvermelding. Niets mag zonder schriftelijke toestemming van De Emauspoort worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd.

Publicatie en samenstelling

De Emauspoort
Vrouwenregt 9 – 11
2611 KK Delft
Nederland

Heeft u opmerkingen of suggesties met betrekking tot deze website? Mailt u deze dan naar info@emauspoort.nl

Vormgeving en technische realisatie

Studio Impact
Helperpark 278-D
9723 ZA Groningen

studioimpact.nl
info@studioimpact.nl